راساتریدینگ

اخبار و تحلیل بازار فارکس و طلا

Weekly COT Report

گزارش هفتگی COT به شرح ذیل می باشد.