راساتریدینگ

اخبار و تحلیل بازار فارکس و طلا

کاهش نرخ تورم سالانه ایالات متحده

نرخ تورم سالانه در ایالات متحده برای پنجمین ماه متوالی کاهش یافت و به 7.1 درصد در نوامبر 2022 رسید که کمترین میزان از دسامبر سال گذشته و کمتر از پیش بینی های 7.3 درصدی بود. این رقم در ماه اکتبر 7.7 درصد بود.

هزینه انرژی 13.1 درصد، کمتر از 17.6 درصد در ماه اکتبر، به دلیل اینکه بنزین (10.1 درصد در مقابل 17.5 درصد)، نفت کوره (65.7 درصد در مقابل 68.5 درصد)، و برق (13.7 درصد در مقابل 14.1 درصد) افزایش یافته است.

همچنین کاهشی در قیمت مواد غذایی مشاهده شد (10.6 درصد در مقابل 10.9 درصد).

از سوی دیگر، هزینه سرپناه سریعتر افزایش یافت (7.1٪ در مقابل 6.9٪). در مقایسه با ماه قبل، CPI تنها 0.1٪ افزایش یافت، کمترین میزان در سه ماه گذشته، و همچنین کمتر از پیش بینی 0.3٪ بود. هزینه مسکن  با 0.6 درصد افزایش، بیشترین سهم را داشت و کاهش 1.6 درصدی هزینه انرژی را کمی متعادل کرد.

علی رغم کاهش بیش از حد انتظار، تورم سالانه بیش از سه برابر هدف 2 درصدی فدرال رزرو باقی خواهد ماند که نشان دهنده افزایش گسترده قیمت ها در کل اقتصاد است.