راساتریدینگ

اخبار و تحلیل بازار فارکس و طلا

عوامل بهبود شاخص اعتماد مصرف کننده ژاپن

شاخص اعتماد مصرف کننده در ژاپن به بالاترین حد سه ماهه 30.2 در آگوست 2022 از پایین ترین سطح 18 ماهه جولای 30.2 افزایش یافت.

علت این صعود می تواند این باشد که:

زیرشاخص ها بهبود یافتند

احساسات نسبت به وضعیت اشتغال بهبود یافتند (افزایش 2.8 واحدی نسبت به ماه قبل و رسیدن به رقم 37.1)

احتمال کلی به بهبود وضعیت اقتصادی وجود دارد (افزایش 2.7 واحدی نسبت به ماه قبل و رسیدن به رقم 31.1)

دیدگاه ها نسبت به رشد درآمد امیدوار کننده شدند (1.6 امتیاز و رسیدن به 36.0)

تمایل به خرید کالاهای بادوام افزایش یافتند. (افزایش 2.1 امتیاز و رسیدن به 25.7).