راساتریدینگ

اخبار و تحلیل بازار فارکس و طلا

سقوط تراز تجاری آلمان

تراز تجاری آلمان در جولای 2022 از 17.8 میلیارد یورو در سال گذشته به شدت کاهش یافت و به 4.9 میلیارد یورو رسید، زیرا واردات با 26.1 درصد افزایش به 122.7 میلیارد یورو و صادرات با افزایش بسیار کندتر 10.8 درصد به 127.6 میلیارد یورو رسید.

صادرات به روسیه 1.0 میلیارد یورو بوده و این کشور در بین کشورهای اصلی مقصد صادرات آلمان در رتبه 25 قرار دارد، در مقایسه با رتبه چهاردهم سال قبل. بر اساس تعدیل فصلی، این کشور مازاد تجاری 5.4 میلیارد یورویی را ثبت کرد که کمتر از ماه قبل از 6.2 یورویی بود وبیشتر از پیش‌بینی‌های بازار 4.8 میلیارد یورو بود.

صادرات نسبت به ژوئن با 2.1 درصد کاهش به 131.3 میلیارد یورو رسید در حالی که واردات با 1.5 درصد کاهش به 125.9 میلیارد یورو رسید.

صادرات به روسیه 15.1 درصد و واردات 17.4 درصد کاهش یافت.

فروش به کشورهای اتحادیه اروپا 1.0% افزایش یافت در حالی که واردات 1.2% کاهش یافت.

محموله ها به ایالات متحده 13.7% و واردات 7.6% کاهش یافت. صادرات به چین 0.3% و واردات 11.5% کاهش یافت.

فروش به بریتانیا 4.6 درصد کاهش یافت در حالی که خرید 8.3 درصد افزایش یافت.