راساتریدینگ

اخبار و تحلیل بازار فارکس و طلا

سایه ی ترس از رکود اقتصادی در آلمان

شاخص احساسات مصرف کننده در آلمان در مقایسه با پیش بینی های بازار 31.8- و از 30.9- در ماه قبل به پایین ترین حد خود یعنی 36.5- کاهش یافت.

آخرین ارزیابی، ترس ها و نگرانی های مداوم از رکود اقتصادی را در مورد هزینه های انرژی بالاتر نشان می دهد.

تمایل به صرفه جویی به بالاترین حد خود در بیش از 11 سال گذشته رسیده است، زیرا خانواده ها اقدامات احتیاطی را انجام می دهند و پول خود را برای قبض های انرژی آینده کنار می گذارند.

در حالی که تمایل به خرید 1.2 واحد کاهش یافت و به -15.7 رسید که کمترین میزان از اکتبر 2008 است و هفتمین ماه متوالی کاهش را نشان می دهد.

در همین حال،بررسی انتظارات اقتصادی با 0.6 واحد افزایش به 17.6- و معیار انتظارات درآمدی 0.4 واحد افزایش یافت و به 45.3- رسید.

این موسسه هشدار داد که اگر سوخت کافی به ویژه گاز برای گرم کردن خانه ها وجود نداشته باشد، در هفته ها و ماه های آینده ممکن است وضعیت بدتر شود، زیرا این امر باعث افزایش بیشتر قیمت ها و افزایش قبوض گرمایشی می شود.