راساتریدینگ

اخبار و تحلیل بازار فارکس و طلا

اقتصاد فرانسه در سه ماهه دوم سال 2022

اقتصاد فرانسه در سه ماهه دوم سال 2022، 0.5 درصد رشد کرد، که از پیش بینی های بازار برای رشد 0.2 درصدی فراتر رفت و از انقباض 0.2 درصدی در سه ماهه اول برگشت. این بازگشت عمدتاً با افزایش بیشتر در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص gross fixed capital (0.5٪ در مقابل 0.5٪ در سه ماهه اول) و سهم مثبت تجارت خالص همراه با رشد صادرات (0.8٪ در مقابل 1.6٪) در حالی که واردات کاهش یافت (-0.6٪ در برابر 1.2٪) حمایت شد. در همین حال، تقاضای داخلی نهایی هیچ کمکی به رشد نشان نداد، هم مصرف خانوار (-0.2٪ در مقابل -1.3٪) و هم مخارج دولت.