راساتریدینگ

اخبار و تحلیل بازار فارکس و طلا

تغییر بیکاری در آلمان

تعداد بیکاران فصلی در آلمان در ژوئیه سال 2022 با 48 هزار افزایش به 2.463 میلیون نفر رسید. این تعداد در مقایسه با پیش بینی بازار برای افزایش 15 هزار نفری و پس از جهش بزرگ 133 هزار نفری در ماه قبل، به دلیل ادامه ثبت نام پناهندگان اوکراینی در مراکز کاریابی، افزایش یافت. نرخ بیکاری تعدیل شده فصلی از 5.3 درصد به 5.4 درصد افزایش یافت. دانیل ترزنباخ، رئیس مناطق در اداره کار گفت: با این حال، بازار کار به طور کلی پایدار است.