راساتریدینگ

اخبار و تحلیل بازار فارکس و طلا

گزارش سیاست پولی فدرال رزرو به کنگره:

سیاست پولی فدرال رزرو

گزارش سیاست پولی فدرال رزرو: ما به شدت متعهد به بازگرداندن ثبات قیمت هستیم، چیزی که برای حفظ بازار کار قوی ضروری است.

 رشد سریع هزینه های نیروی کار بر قیمت های همه خدمات فشرده فشار می آورد.

اگر شکاف بین رشد دستمزد و رشد بهره وری به طور قابل لمسی در آینده باقی بماند، فشار صعودی قابل توجهی بر هزینه های نیروی کار شرکت ها وجود خواهد داشت.

 به نظر می رسد برخی از معیارهای رشد دستمزد تعدیل شده است.

 اخیراً برخی از نشانه های احتمالی کاهش اندک فشردگی بازار کار ظاهر شده است.

 حدود نیمی از کاهش نرخ مشارکت نیروی کار از زمان شروع همه گیری، به دلیل رسیدن نسل BABY-BOOM (انفجار جمعیتی) به سن بازنشستگی است.

 تورم بالا، اختلالات زنجیره تامین، و تنش های ژئوپلیتیکی جاری همچنان منابع مهم عدم اطمینان با پتانسیل فشار بیشتر بر سیستم مالی هستند.

 بازارهای تامین مالی بزرگ در برابر تنش های ژئوپلیتیک مقاوم هستند.

 تعهد ما به بازگرداندن ثبات قیمت بدون قید و شرط است.