راساتریدینگ

اخبار و تحلیل بازار فارکس و طلا

کمیسیون اتحادیه اروپا

کمیسیون اتحادیه اروپا انتظار دارد در سال 2022 تولید ناخالص داخلی %2.6 در منطقه یورو رشد کند که از %2.7 در چشم انداز قبلی کاهش می یابد. کمیسیون اتحادیه اروپا انتظار دارد در سال 2023 تولید ناخالص داخلی %1.4 در منطقه یورو رشد کند که از %2.3 در چشم انداز قبلی کاهش می یابد. کمیسیون اتحادیه اروپا انتظار دارد تورم منطقه یورو در سال 2022 به 7.6 درصد برسد که از 6.1 درصد در چشم انداز قبلی بالاتر است. کمیسیون اتحادیه اروپا انتظار دارد تورم آلمان در سال 2023 به 4.8 درصد برسد که از 3.1 درصد در چشم انداز قبلی بیشتر است.

کمیسیون اتحادیه اروپا انتظار دارد تولید ناخالص داخلی آلمان در سال 2023 1.3 درصد رشد کند که از 2.4 درصد در چشم انداز قبلی کاهش می یابد. کمیسیون اتحادیه اروپا انتظار دارد در سال 2022 تولید ناخالص داخلی فرانسه 2.4 درصد رشد کند که از 3.1 درصد در چشم انداز قبلی پایین تر است. کمیسیون اتحادیه اروپا انتظار دارد تورم فرانسه در سال 2022 به 5.9 درصد برسد که از 4.9 درصد در چشم انداز قبلی بالاتر است.