راساتریدینگ

اخبار و تحلیل بازار فارکس و طلا

چه انتظاری از جلسه 16 March فدرال رزرو آمریکا داریم…

تا پیش از حمله روسیه به اوکراین بازار ها انتظار داشتند که افزایش نرخ بهره 0.5 درصدی داشته باشیم، اما پس از آغاز این درگیری ریسک افزایش یافت و با توجه به تحریم های گسترده بازار ها از خواسته خود عقب نشینی کردند.

 افزایش 0.25 درصدی نرخ بهره قطعاً روی میز است، و نکته ای دیگر که باید بررسی کرد این است که فدرال رزرو چه زمانی میخواهد انقباض کمی (“QT”) را آغاز کند.

 علاوه بر این، خواهیم دید که چگونه پیش‌بینی‌های اقتصادی تغییر می‌کند و پاول در کنفرانس مطبوعاتی‌اش چه لحنی اتخاذ خواهد کرد.

 امشب سه سناریو محتمل وجود دارد که هر یک را بررسی می‌کنیم.

 در سناریو اول افزایش نرخ بهره در کار نخواهد بود و اعضا فدرال رزرو رکود را بسیار نزدیک میداند در چنین شرایطی دلار دچار یک شوک نزول خواهد شد و بازار های سهام از این رخداد استقبال خواهند کرد. این سناریو بسیار نامحتمل است.

 در سناریو دوم فدرال رزرو طبق انتظارات عمل خواهد کرد و نرخ بهره را 0.25 درصد افزایش میدهد. در این سناریو مهمترین مطلب این است که چه زمانی باید منتظر آغاز انقباض در سیاست های فدرال رزرو بود، و تمام نگاه ها به سخنرانی پاول است. قطعاً بازار ها یک واکنش سریع و کوتاه خواهند داشت. این سناریو محتمل ترین است.

 در سناریو سوم فدرال رزرو به شدت از تورم به وجود آمده وحشت کرده است و قصد دارد به سرعت شروع به سرکوب تورم کند، در چنین شرایطی افزایش 0.5 درصدی نرخ بهره رخ خواهد داد که باعث افزایش تقاضا جدی برای دلار خواهد شد. بازار های سهام با این تصمیم به شدت متضرر خواهند شد. این سناریو نیز چندان محتمل نیست.