راساتریدینگ

اخبار و تحلیل بازار فارکس و طلا

پیل از بانک مرکزی انگلستان:

بازارهای مالی باید خودشان قضاوت کنند که آیا بانک مرکزی انگلستان افزایش 0.5 درصدی را در نظر می گیرد یا خیر.

 ریسک های اقتصاد بریتانیا از هر دو مورد نشأت می گیرد.

 ما سعی می کنیم علامت دهیم که ممکن است نیاز به اقدامات بیشتر داشته باشیم.

 تعبیه شدن فشار قیمت در انتظارات تورمی، محرک عمل تهاجمی تر بانک مرکزی انگلستان خواهد بود.

 تورم برای سیاستگذاران و مردم به طرز ناراحت کننده ای بالا است.

من فکر نمی کنم که بانک مرکزی انگلستان در پشت منحنی باشد، ما در حال متعادل کردن ریسک ها هستیم.

 اگر ما بیش از حد تهاجمی عمل کنیم، باعث کندی رشد اقتصادی می شویم.