راساتریدینگ

اخبار و تحلیل بازار فارکس و طلا

هلدینگ مالی، نامورا هولدینگز

انتظار دارد که فدرال رزرو پس از رسیدن به نرخ پایانی %3.50-3.75 در فوریه 2023، کاهش نرخ را در سپتامبر 2023 آغاز کند. انتظار می رود بانک مرکزی اروپا تا مارس 2023 تا %1.75 نرخ ها را افزایش دهد، سپس انتظار دارد در ژوئن 2023 با توجه به ادامه رکود بالقوه، نرخ را %0.25 کاهش دهد. انتظار می رود پس از 1 درصد افزایش در سال 2022، نرخ بهره بانکی انگلیس در ماه مه یا آگوست 2023 کاهش یابد.