راساتریدینگ

اخبار و تحلیل بازار فارکس و طلا

هابک، وزیر اقتصاد آلمان:

پوتین متوقف نخواهد شد مگر اینکه در اوکراین شکست بخورد. من از اینکه اروپا در گفتگو های اقتصاد نفتی تقسیم شد، ناراحت هستم.

 بحث تحریم نفتی نشان داد که اگر وحدت کافی وجود نداشته باشد، موانعی برای گسترش اتحادیه اروپا وجود دارد.

 اتحادیه اروپا باید خود را دوباره بازسازی کند و از اختیارات خود استفاده کند.