راساتریدینگ

اخبار و تحلیل بازار فارکس و طلا

نکات مهم بیانیه سیاست های پولی فدرال رزرو:

بیانیه سیاست های پولی فدرال رزرو:

اشتغال قوی است و بیکاری پایین باقی مانده است.

فدرال رزرو تورم PCE را در سال 2022 5.2 درصد (قبل از 4.3 درصد)، 2.6 درصد در سال 2023، 2.2 درصد در سال 2024 پیش‌بینی میکند. پیش بینی بلندمدت %2.0 ثابت ماند.

پیش‌بینی‌های سیاست‌گذاران فدرال رزرو نشان می‌دهد که آنها انتظار دارند در سال 2024 کاهش نرخ‌ها را آغاز کنند.

فدرال رزرو تکرار می کند که افزایش مداوم نرخ را مناسب می بیند.

تورم به دلیل عرضه/تقاضا و فشار گسترده تر افزایش یافته است.

پیش بینی های فدرال رزرو نرخ بلندمدت را در 2.5 درصد در مقابل 2.4 درصد در مارس نشان می دهد.

روند کاهش ترازنامه با سرعت اعلام شده انجام می شود.

فعالیت اقتصادی پس از نزول در سه ماهه اول افزایش یافت.

فدرال رزرو متعهد به برگرداندن نرخ تورم به 2 درصد است.