راساتریدینگ

اخبار و تحلیل بازار فارکس و طلا

لیندنر، وزیر دارایی آلمان

من از نظر سیاسی با ایده توقیف دارایی‌های خارجی بانک مرکزی روسیه موافق هستم».کشورهای G7 و اتحادیه اروپا در حال بحث در مورد چنین پیشنهادهایی هستند.

از سه جلسه افزایش متوالی، به نظر می رسد

بازارهای سهام اروپا امروز برخی از رشد های خود را از دست بدهند زیرا موج فروش که در وال استریت شکل گرفته است و به به آسیا نیز سرایت کرده است.