راساتریدینگ

اخبار و تحلیل بازار فارکس و طلا

لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا:

لاگارد

 لاگارد گفت : روشن کردن مسیر عادی سازی سیاستی که پیش روی ما قرار دارد، مهم است.

 احتمالاً در موقعیتی قرار خواهیم گرفت که تا پایان سه ماهه سوم از نرخ های بهره منفی خارج شویم.

اگر شاهد تثبیت تورم در 2 درصد در میان مدت باشیم، عادی سازی سیاست ها نرخ های بهره را به سمت نرخ خنثی مناسب خواهد برد.

اگر اقتصاد منطقه یورو در نتیجه شوک مثبت تقاضا بیش از حد گرم می شد، منطقی بود که نرخ های بهره به طور متوالی بالاتر از سطح صفر افزایش یابد.

 با این حال، وضعیتی که ما در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به دلیل وجود شوک های عرضه پیچیده شده است.

بعید است که پویایی کاهش تورم دهه گذشته بازگردد.

 اثر ترکیبی این شوک‌ها باعث افزایش انتظارات تورمی از پایین‌ترین سطح قبل از همه‌گیری آنها شده است.

بازگشت به سطوح عادی تر برای سیاست‌ها به جای مواردی که هدفشان افزایش تورم از سطوح بسیار پایین است، مناسب است.

 در این مرحله بحث درباره چگونگی سیاست های ترازنامه بانک مرکزی اروپا زود است.

ما می‌توانیم در مسیر عادی‌سازی سیاست‌ها، ابزارهای جدیدی را برای ایمن‌سازی انتقال سیاست پولی طراحی و به کار ببریم.

 منطقه یورو به وضوح با وضعیت تقاضای کل مازاد یا گرمای بیش از حد اقتصادی مواجه نیست.

 من انتظار دارم که خریدهای خالص تحت APP خیلی زود در سه ماهه سوم به پایان برسد

 بر اساس چشم انداز فعلی، ما احتمالاً در موقعیتی قرار خواهیم داشت که تا پایان سه ماهه سوم از نرخ های بهره منفی خارج شویم.

 این به ما امکان می‌دهد در نشست ژوئیه خود، نرخ بهره را افزایش دهیم.

 مرحله بعدی عادی سازی باید توسط تحول چشم انداز تورم میان مدت انتخاب شود.

 همچنان خانم لاگارد صحبت از عادی سازی سیاست ها دارد و از به کار بردن لفظ سخت کردن سیاست ها خودداری می کند.