راساتریدینگ

اخبار و تحلیل بازار فارکس و طلا

شاخص قیمت مصرف کننده، استرالیا

قیمت مصرف کننده (CPI) در این سه ماهه 1.8 درصد افزایش یافت

شاخص قیمت مصرف کننده، استرالیا، ژوئن 2022 شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در این سه ماهه 1.8 درصد افزایش یافت. در طول دوازده ماه منتهی به سه ماهه ژوئن 2022، CPI 6.1 درصد افزایش یافت.

خرید مسکن جزوء بیشترین افزایش قیمت ها

بیشترین افزایش قیمت ها، مربوط به خرید مسکن های نوساز توسط مالکان (+ 5.6%)، سوخت خودرو (+4.2%) و مبلمان (+7.0%) بوده استتورم سالانه CPI در سه ماهه ژوئن به 6.1 درصد افزایش یافت که دلیل آن افزایش هزینه های ساخت و ساز مسکن و قیمت سوخت خودرو است. میانگین تورم سالانه تعدیل شده، که افزایش و کاهش شدید قیمت را حذف می کند، به 4.9 افزایش یافت.