راساتریدینگ

اخبار و تحلیل بازار فارکس و طلا

شاخص اقلیم تجاری Ifo برای آلمان در ژوئیه سال 2022 به 88.6 کاهش یافت

کمترین میزان در طی دو سال گذشته

که کمترین میزان در طی دو سال گذشته و کمتر از انتظارات بازار 90.2 بود زیرا قیمت های بالای انرژی و کمبود گاز نگرانی زیادی برای اقتصاد آلمان ایجاد می کند. شاخص وضعیت موجود در تیرماه از 99.4 در ماه قبل به 97.7 کاهش یافت، در حالی که انتظارات شرکت های ارزیابی کننده از 85.8 به 80.3 کاهش یافت. احساسات در همه بخش ها بدتر شد: تولید (-7.1 در مقابل 0 در ماه ژوئن). خدمات (0.9 در مقابل 10.9)؛ تجارت (-21.6 در مقابل -14.7)؛ و ساخت و ساز (-17 در مقابل 9.5-).