راساتریدینگ

اخبار و تحلیل بازار فارکس و طلا

سخنرانی رئیس فدرال رزرو، پاول در مجلس سنا:

 • افزایش قیمت کالاها باعث افزایش تورم می شود.
 • برای مدتی فشار افزایشی بر تورم وجود خواهد داشت.
 •  در ایالات متحده، می‌توانیم شاهد کاهش هزینه‌های مردم باشیم.
 •  مسئله ای که ما با آن درگیر هستیم افزایش تورم است.
 •  این یک بازار کار عالی برای کارگران است، به خصوص در بخش های پایین دستی.
 • مهم ترین کاری که می توانیم انجام دهیم، بازگرداندن ثبات قیمت است.
 • ادامه افزایش نرخ بهره در طول سال مناسب خواهد بود.
 • ما نمی خواهیم به عدم قطعیت اضافه کنیم.
 • من قویاً معتقدم که هر کاری که انجام می دهیم باید به وضوح با دستور کار مرتبط باشد.
 • در حال حاضر، ما نیرو کار کم داریم.
 • دستمزد حقیقی در اکثر بخش ها در حال کاهش هستند.
 • ما فکر می کردیم تورم مانند یک شوک موقت است که می گذرد.
 • ما از ابزار خود استفاده خواهیم کرد و این کار(کاهش تورم) را انجام خواهیم داد.
 • تحریم ها حمایت از روبل را برای بانک مرکزی روسیه دشوار می کند.
 • ما در زنجیره تامین گام های کوچکی به جلو برداشته ایم.
 • محصول جانبی غیرمنتظره جنگ اوکراین این است که به زنجیره های تامین آسیب میزند.
 • در سمت عرضه، ما بهبود زیادی ندیده ایم.
 • احتمالاً مشکلات زنجیره تأمین در نتیجه درگیری اوکراین تشدید می شوند.
 • تقاضا برای نیروی کار یک مشکل نیست. با این حال، مشکل تامین نیروی کار وجود دارد.
 • در کوتاه مدت، رفع مشکلات زنجیره تامین گذشته به تورم کمک می کند.
 • افزایش قیمت نفت منجر به افزایش تورم خواهد شد.
 • فشار تورمی بیشتر خطر رشد انتظارات تورمی را افزایش می دهد.
 • اگر می دانستیم تورم بهبود نمی یابد، زودتر از ابزارها استفاده می کردیم.
 • نرخ های بهره بسیار پایین در حال حاضر قابل قبول نیستند.
 • اگر تورم کاهش نیابد، مایلم نرخ بهره در یک جلسه بیش 0.25 درصدد افزایش پیدا کند.