راساتریدینگ

اخبار و تحلیل بازار فارکس و طلا

رئیس موسسه ZEW

نگرانی عمده کنونی در مورد عرضه انرژی در آلمان، افزایش نرخ بهره اعلام شده توسط بانک مرکزی اروپا و محدودیت‌های بیشتر مرتبط با همه‌گیری در چین است. کارشناسان وضعیت اقتصادی کنونی را به طور قابل توجهی منفی تر از ماه قبل ارزیابی می کنند و پیش بینی از قبل نامطلوب خود را برای ماه آینده کاهش داده اند. انتظارات برای بخش های انرژی بر و صادرات محور اقتصاد به طور خاص کاهش یافته است، و مصرف خصوصی نیز به طور قابل توجهی ضعیف ارزیابی شده است.