راساتریدینگ

اخبار و تحلیل بازار فارکس و طلا

جرمی پاول رئیس فدرال رزرو:

 • به نظر می رسد کندی رشد اقتصادی ایالات متحده ناشی از امیکرون مختصر بوده است.
 • ترازنامه به روشی قابل پیش بینی، عمدتاً از طریق تعدیل سرمایه گذاری مجدد، کاهش می یابد.
 • به محض اینکه روند افزایش نرخ بهره آغاز شود، ما شروع به کوچک کردن ترازنامه خود خواهیم کرد.
 • وقفه های عرضه بیشتر و طولانی تر از حد انتظار بوده است.
 • فدرال رزرو در مورد احتمال فشارهای صعودی بیشتر بر انتظارات تورمی و تورم نگران است.
 • فدرال رزرو باید برای پاسخ دادن به داده های دریافتی و چشم انداز در حال تحول سریع باشد.
 • بانک مرکزی فدرال انتظار دارد تورم امسال کاهش یابد زیرا کاهش تقاضا کالا در راه است.
 • فدرال رزرو از ابزارهای سیاستی خود برای جلوگیری از تثبیت تورم بالا و همچنین برای ترویج رشد بلندمدت و بازار کار قوی استفاده خواهد کرد.
 • بازار کار به طرز باورنکردنی فشرده است، با افزایش دستمزدها با سریعترین نرخ خود در سالهای اخیر این اتفاق رخ میدهد.
 • ما پیش بینی می کنیم که افزایش نرخ در ماه مارس منطقی است.

ADP Employment Change(Jan)
تغییر اشتغال ADP آمریکا (ژانویه):

 • قبلی: 301K-
 • پیشبینی: 388K
 • واقعی: 475k