راساتریدینگ

اخبار و تحلیل بازار فارکس و طلا

بیانه سیاست های پولی بانک مرکزی کانادا

پیش‌بینی پایه رشد برای کانادا تا سال 2024، رکود اقتصادی را نشان نمی دهد. ما از بهار سال گذشته تورم را دست کم گرفته‌ایم که عمدتاً به دلیل عوامل جهانی بود. یک چهارم عدم پیش بینی تورم ناشی از دست کم گرفتن عوامل داخلی، به ویژه هزینه های مسکن بود.قیمت های بالاتر کالاها، افزایش محدودیت های عرضه و افزایش هزینه های حمل و نقل حدود دو سوم تورا را تشکیل می دهند.تورم بیشتر و پایدارتر از برآوردهای پیش‌بینی‌شده در آوریل است و پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده حدود 8 درصد باشد. ما می‌خواستیم در مواجهه با تقاضای مازاد و تورم بالا، گسترده و پایدار، مسیر را به سمت نرخ‌های بهره بالاتر هدایت کنیم. در گذشته، پیوند مهمی بین افزایش قیمت نفت و افزایش ارزش پول به جبران تأثیر انرژی بر تورم کمک کرد، اما این همبستگی برقرار نیست. بانک مرکزی تورم در سال 2022 به طور متوسط %​​7.2 (نسبت به %5.3 در آوریل)، %4.6 در سال 2023 (نسبت به %2.8) و %2.3 در سال 2024 (نسبت به %2.1) پیشبینی می کند. پیش بینی می شود تورم تا پایان سال 2023 تا حدود 3 درصد کاهش یابد، قبل از بازگشت به هدف 2 درصد تا پایان سال 2024. تورم در سه ماهه میانی سال 2022 به طور متوسط ​​نزدیک به 8 درصد خواهد بود. شورای حاکم بر تعهد خود به ثبات قیمت ها ثابت قدم است و به برداشتن گام ها برای دستیابی به هدف تورم 2 درصدی ادامه خواهد داد. انقباض کمی همراه با افزایش نرخ بهره ادامه دارد. اقتصاد کانادا بیش از حد داغ شده است، و بازارهای کار در تنگنا قرار دارند، که باعث افزایش دستمزدها می شود. کسب و کارها هزینه های بیشتری را به مصرف کنندگان تحمیل می کنند. پیش‌بینی رشد در سال 2022 به 3.5 درصد کاهش یافت (از 4.2 درصد در آوریل)، 1.8 درصد در سال 2023 (از 3.2 درصد)، و تا 2.4 درصد در سال 2024 بازبینی شد (در مقابل 2.2 درصد). یک خطر رو به رشد وجود دارد، تورم ریشه دار خواهد شد. بانک از خطر مارپیچ دستمزد-قیمت آگاه است و مصمم است از آن اجتناب کند.کندی شدید در بازار مسکن در حال رخ دادن است و انتظار می‌رود این انقباض در نیمه دوم سال 2022 و تا سال 2023 ادامه یابد.