راساتریدینگ

اخبار و تحلیل بازار فارکس و طلا

بانک مرکزی نیوزیلند

انتظار می‌رود بانک مرکزی نیوزیلند نرخ بهره خود را 0.5 درصد افزایش دهد. داده هایی که از موسسه تحقیقات اقتصادی نیوزلند (NZIER) ارائه می شود. دیدگاه اجماع در میان تحلیلگران این است که نرخ بهره بانک مرکزی نیوزیلند 0.5 درصد افزایش خواهد یافت.

دیدگاه عمومی در میان تحلیلگران

دیدگاه عمومی در میان تحلیلگران این است که بانک مرکزی نیوزلند باید نرخ رسمی نقدی (OCR) را در نشست آتی در ماه جولای 50 واحد افزایش دهد. با توجه به تعادل خوب بین افزایش تورم و نشانه‌هایی از کند شدن فعالیت اقتصادی، تنها یک عضو از جامعه تجاری در مورد لزوم چنین افزایش بزرگی در جلسه بعدی اختلاف نظر داشت. در حالی که بسیاری از اعضا به نیاز بانک مرکزی برای مهار فشارهای تورمی با افزایش نرخ بهره اشاره کردند، نشانه‌های آشکار کاهش تقاضا نگرانی‌هایی را در مورد چشم‌انداز رشد بلندمدت افزایش داد.